تنها نماینده شرکت analytikjena  آلمان (بخش آنالیتیکال) و شرکت  BÜCHI  سوئیس در ایران
وارد کننده تجهیزات آزمایشگاههای شیمی و خدمات پس از فروش آنها
مشارکت در پروژه های کلید چرخان (Turn Key) با بهره گیری از نیروهای کارآزموده
طراحی آزمایشگاه با مشاوره  از متخصصین آلمانی
شرکت آرمان آفرین آزما
رویدادها

Copyright © 2017 by "Arman Afarin Azma Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: md@3a-co.net , info@3a-co.net