تنها نماینده شرکت analytikjena  آلمان (بخش آنالیتیکال) در ایران
وارد کننده تجهیزات آزمایشگاههای شیمی و خدمات پس از فروش آنها
مشارکت در پروژه های کلید چرخان (Turn Key) با بهره گیری از نیروهای کارآزموده
طراحی آزمایشگاه با مشاوره  از متخصصین آلمانی
شرکت آرمان آفرین آزما
رویدادها
Copyright © 2018 by "Arman Afarin Azma Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sales@3a-co.net , info@3a-co.net